Välkommen till Essence HR

Din personliga partner inom Rekrytering och HR-stöd

The Essence

Vi erbjuder erfarenhet och expertis inom följande områden:

Rekrytering 

Vi rekryterar chefer och specialister med fokus på en kvalitativ och kompetensbaserad process. Vår övertygelse är att en lyckad rekrytering handlar om så mycket mer än statiska formulär och CV-granskning.
I en hållbar rekryteringsprocess finns kunskap och verktyg för att mäta personlighet, värderingar, engagemang, kapacitet och potential.

Läs mer om Rekrytering 

Rekryteringsstöd

Låt en professionell rekryteringskonsult bedöma den interna kandidatens lämplighet för tjänsten genom en "second opinion" eller låt oss hjälpa er ta fram policies och mallar för er interna rekryteringsprocess. Kanske en utbildning för rekryterande chefer i intervjuteknik? Vi delar gärna med oss av vår expertis och erbjuder rekryteringsstöd efter våra kunders önskemål.

Läs mer om Rekryteringsstöd

HR-konsult

Vi erbjuder konsultstöd för företag som är i behov av HR-expertis, oavsett om behovet gäller en kortare punktinsats eller en interimslösning under en längre tid. Tack vare ett brett nätverk av både generalister och specialister kan vi snabbt matcha rätt konsult med uppdraget. Med professionellt HR-stöd hjälper vi våra kunder att nå långsiktig framgång och tillväxt.

Läs mer om HR-konsultstöd