HR-stöd för framgång och tillväxt Läs mer om våra konsulttjänster

HR-arbetet tar aldrig ledigt 

Vi erbjuder konsultstöd för företag som är i behov av HR-expertis, oavsett om behovet gäller en kortare punktinsats eller en interimslösning under en längre tid. Med skräddarsydda insatser och professionellt HR-stöd hjälper vi våra kunder att nå långsiktig framgång och tillväxt genom sin personal. Vårt konsultnätverk består av erfarna och kompetenta HR-konsulter som är vana vid konsultrollen. Därmed kan de snabbt sätta sig in i verksamheten och skapa värde för organisationen. Exempel på våra konsulters expertområden:

- Arbetsrätt och fackliga förhandlingar
- Organisering av HR-arbetet och upprättande av processer
- Stöd i organisationsförändring och avveckling
- Employer Branding för att attrahera och behålla personal
- Talent Management -rekrytering och utveckling av personal
- Arbetsmiljö, friskvård och rehabilitering
- Stöd i svåra personalärenden
- Implementering av HR-system
- Compensation & Benefits

 

Bli konsult hos oss

Som konsult hos oss kan vi utlova en spännande och omväxlande vardag. Våra kunder återfinns inom skiftande branscher och uppdragen varierar både i tid och innehåll.

Utöver dina meriter och din formella kompetens vill vi lära känna personen bakom CV:t. Det är genom att förstå våra konsulters värderingar och drivkrafter som vi kan göra träffsäkra matchningar. Våra konsultmatchningar föregås alltid av en personlig intervju och referenstagning. Under pågående uppdrag finns vi tillgängliga som bollplank och vi ordnar regelbundet nätverksträffar med andra HR-konsulter i Team Essence.

Arbetar du som HR-konsult idag eller är du nyfiken på att bli? Tycker du -liksom vi, att personligt bemötande, högt engagemang och hög integritet är framgångsfaktorer i HR-arbetet? Då vill vi gärna komma i kontakt med dig!