"Helena har en mycket god förståelse för vår verksamhet och bransch. Hon vet var kandidaterna finns och arbetar proaktivt och målmedvetet för att hitta och attrahera de profiler som är intressanta för oss. Tack vare hennes goda kännedom om vår organisation och våra värderingar blir hon en naturlig förlängning av företaget i mötet med våra blivande kollegor. "

Helena Henriksson
VD Svensk Markservice 

"Som rekryterande chef och företagsledare känner jag mig trygg med att Helena förstår organisationens behov och vad som skapar långsiktig framgång. Jag uppskattar särskilt hur hon med hjälp av sin mycket goda personkännedom och tolkning av intervju och testresultat hjälper mig att se kapacitet och potential bortom CV:t"

Fredrik Ståhl 
VD Eson Pac

”Helena är väldigt skicklig på att skapa en avslappnad och samtidigt professionell stämning under intervjun. Som kandidat fick jag löpande information om nästa steg i processen och behövde aldrig undra vad som skulle hända härnäst. Jag fick bra information om tjänsten och företaget och kände mig väl förberedd inför mötet med min blivande chef”

Carolina Valdenfeldt Kolar
Distriktschef Svensk Markservice